ПЕРАЛІК
дзеючых тыпавых вучэбных праграм па вучэбных дысцыплінах прафесійнага кампанента і практыцы
на 2021/2022 навучальны год

 • + ТЫПАВЫЯ ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ ПА ВУЧЭБНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ АГУЛЬНАПРАФЕСІЯНАЛЬНАГА ЦЫКЛА

  Элементарная тэорыя музыкі “Дырыжыраванне (па напрамках)”, “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”

  2015

  Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі “Спевы акадэмічныя”

  2004

  Гармонія “Дырыжыраванне (па напрамках)”,

  2019

  Гармонія“Спевы акадэмічныя”

  2021

  Гармонія“Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”

  2019

  Сальфеджыа“Дырыжыраванне (па напрамках)”,

  2019

  Сальфеджыа“Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”

  2021

  Сальфеджыа“Спевы акадэмічныя”

  2015

  Аналіз музычных твораў

  2016

  Беларуская музычная літаратура

  2021

  Сусветная музычная літаратура (замежная - да пачатку ХХ стагоддзя)

  2008

  Сусветная музычная літаратура (руская - да пачатку ХХ стагоддзя)

  2012

  Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ стагоддзя

  2005

  Сусветная музычная літаратура: русская музыка ХХ стагоддзя

  2005

  Музычны фальклор

  2010

  Інструментазнаўства

  2009

  Дадатковы iнструмент (фартэпiяна) “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”

  2006

  Фартэпiяна “Спевы акадэмічныя”

  2007

  Псіхалогія і педагогіка

  2019

 • ТЫПАВЫЯ ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ ПА ВУЧЭБНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ЦЫКЛА І ПРАКТЫКАХ
 • + 2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор)
 • + 2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)
 • + 2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)
 • + 2-16 01 31-02 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя стунна-смычковыя інструменты – па відах інструментаў)
 • + 2-16 01 31-04 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты – па відах інструментаў)
 • + 2-16 01 31-05 Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра – па відах інструментаў)
 • + 2-16 01 32 Спевы акадэмічныя
 • + 2-21 04 31 Музыказнаўства
 • + 2-17 01 01 Акцёрскае мастацтва (па напрамках)